Centrum mentoringu - pomáháme tvořit novou realitu

 

Soustředíme se na tvorbu nové reality Vašeho života pomocí vzdělávání, které stojí na nových zdravých principech.

Snažíme se, aby lidé, kteří se u nás vzdělávají zvládali běžný život a sami používali alternativní techniky vzdělávaní. Mentoři jsou lidé, kteří Vás naučí osvojit si tyto alternativní techniky a pomohou je začlenit do Vašeho praktického života.

Pomůžeme Vám tvořit si novou, vlastní realitu.

 

Těšíme se na Vás a na novou budoucnost.

Váš tým CM